หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แสวงหา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแสวงหา
Sawangha Municipality
 
 
นางประภาวดี แซ่โค้ว
นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/org... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/boa... https://www.sawangha.go.th/sta... จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อบุคลากร คลิกเลือกคณะผู้บริหาร
จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อบุคลากร คลิกเลือกบุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกอำนาจหน้าที่ คลิกเลือกอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลฯ
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ไฟล์แนบ PDF แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกแผนพัฒนาเทศบาตำบลแสวงหา
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ไฟล์แนบ PDF แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแสวงหา ปี 2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/con... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อติดต่อ ทต.
แสดงที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสำนักงาน สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล เบอร์โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล แผนที่ตั้งหน่วยงาน แสดงเป็นแผนที่ดาวเทียม Google Map คลิกไปที่จุดที่ตั้งสำนักงาน ทต.แสวงหา แล้วสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆในพื้นที่ การเลือกเส้นทางหรือวิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/law... https://www.sawangha.go.th/law... https://www.sawangha.go.th/law... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อกฎหมายที่เกียวข้อง
แสดงหัวข้อ พรบ./พรก. คลิกรายละเอียดตามแต่ละเรื่อง
แสดงหัวข้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย คลิกเลือกแต่ละเรื่อง
แสดงหัวข้อ ระเบียบปฏิบัติอื่น คลิกเลือกแต่ละเรื่อง
แสดงหัวข้อ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแสวงหา คลิกเลือกแต่ละเรื่อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/new... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/web... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.facebook.com/profi... จากเว็บไซต์หน้าหลัก มุมบนขวามือ คลิกแบนด์เนอร์ facebook ทต.แสวงหา
จากเว็บไซต์หน้าหลัก ด้านล่างซ้ายมือ คลิกเลือกแบนด์เนอร์ QR Code LINE ทต.แสวงหา
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/web... จากเว็บไซต์หน้าหลัก ด้านล่าง คลิกเลือกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น
เลือกแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ เปิดไฟล์ PDF แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อรายงาน คลิกเลือกรายงานอื่นๆ
คลิกเลือกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
คลิกเลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ไฟล์แนบ PDF
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน คลิกเลือกแต่ละงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/ser... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คลิกเลือกคู่มือมาตรฐานการให้บริการเทศบาลตำบลแสวงหา
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF คู่มือมาตรฐานการให้บริการเทศบาลตำบลแสวงหา
จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อคู่มือประชาชน
คลิกเลือกแต่ละหัวข้อเรื่อง รายละเอียด แบบฟอร์ม
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... https://www.sawangha.go.th/pro... จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อรายงาน คลิกเลือกหัวข้อสถิติ
คลิกเลือกข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปี 2566 (ตุลาคม-มีนาคม)
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปี 2566 (ตุลาคม-มีนาคม)
คลิกเลือกข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2566 (ตุลาคม-มีนาคม)
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2566 (ตุลาคม-มีนาคม)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก เลือกหัวข้อรายงานอื่นๆ คลิกเลือกรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.sawangha.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกแบนเนอร์ E-Service แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตพื้นที่ ทต.แสวงหา
กรอกข้อมูล ส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปี ที่แจ้งซ่อม สถานที่ซ่อม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกแผน แผนอื่น ๆ เลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ไฟล์แนบ PDF แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/egp... https://www.sawangha.go.th/new... https://www.sawangha.go.th/new... จากหน้าเว็บไซต์หลัก เลือก ประกาศจากระบบ e-GP เลือกแต่ละประกาศ
- คลิกเลือกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- คลิกเลือกผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกหัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
คลิกเลือกแต่ละเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 และคลิกเลือกเพื่อเปิดไฟล์ PDF
ในแต่ละเดือน (ลิ้งค์ส่งเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายปี (สขร.) คลิกเลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากหน้าเว็บไซต์หลัก คลิกเลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกเลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คลิิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแสวงหา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกเลือก แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เทศบาลตำบลแสวงหา ไตรมาสที่ 1
คลิิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เทศบาลตำบลแสวงหา ไตรมาสที่ 1
คลิกเลือก แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เทศบาลตำบลแสวงหา ไตรมาสที่ 2
คลิิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เทศบาลตำบลแสวงหา ไตรมาสที่ 3
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... จากเว็บไซต์หน้าหลัก คลิกเลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คลิกเลือกแต่ละหัวข้อเรื่อง
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อรายงาน คลิกเลือกหัวข้อ รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกเลือก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกเลือกหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกเลือกเพื่อเปิดไฟล์ PDF สถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก เลือกหัวข้อรายงาน หัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
หน้าที่ 3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/con... จากเว็บไซต์หน้าหลัก เลือกหัวข้อบริการประชาชน หัวข้อร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sawangha.go.th/hom... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/pro... https://www.sawangha.go.th/dnm... จากเว็บไซต์หน้าหลัก หัวข้อรายงาน คลิกเลือกหัวข้อสถิติ
คลิกเลือกข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566
คลิิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  เทศบาลตำบลแสวงหา
  Sawangha Municipality
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 โทร : 0-3563-2074-5
สำนักปลัดเทศบาล โทร : 095-948-1919 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร : 0-3563-2077
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแสวงหา
จำนวนผู้เข้าชม 16,209,584 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-946-9698