หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านชุมชนแสวงหา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา
เทศบาลตำบลแสวงหา
Sawangha Municipality
1
2
3
 
 
นางประภาวดี แซ่โค้ว
นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
ขอเชิญชวนร่วมเลือกซื้อสินค้า ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1915/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกั [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1914/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1808/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมาตรการควบคุมและป้ [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1770/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกั [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1720/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1684/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกั [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1666/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1643/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1544/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1515/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกั [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
 
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลแสวงหา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลแสวงหา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้า [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลแสวงหา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการอื่น [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลแสวงหา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 137 
 
   
 
 
   
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 5 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลแสวงหา บริ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ตัดตะแกรงกันน [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 2715 อ่างทอง โดย [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองดาด คสล. หมู่ที่ 14 บริเวณข้างบ้านนายสุนทร ฉลูทอง ถึง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณบ้านนายขวัญเมือง แสนสะอาด หมู่ที่ 14 [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
 
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
   
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
   
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
โครงการเสริมผิวจราจรด้วยยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.แสวงหา [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
โครงการปรับปรุงทางแยกถนน คสล.ซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหาร หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
โครงการเทพื้น คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.แสวงหา [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 75 
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา ซอยเทศบาล 16 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 70 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 162 
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 14 ต.แแสวงหา [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 575 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.แสวงหา [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 112 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายทาง(ทำทางเบี่ยง)ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.แส [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 115 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.แ [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 303 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4,5,14 [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 107 
   
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
   
   
 
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 6-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 
   
   
 
อบต.โผงเผง ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 26 กันยายน 2564 [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 24 กันยายน 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แสวงหา ล้างตลาดสดวัดแสวงหา [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 23 กันยายน 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลาดใหม่ ประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลาดใหม่ ตัดกิ่งไม้ ถังประปา หมู่ 2 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลาดใหม่ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด - 19 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แสวงหา มอบอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักกันตัวอยู่บ้านในพื้นที่เ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 22 กันยายน 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ตลาดใหม่ ส่งข้าวผู้กักตัว (โควิด 19) [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ม่วงเตี้ย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แสวงหา มอบอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักกันตัวอยู่บ้านในพื้นที่เ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 21 กันยายน 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.แสวงหา มอบอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักกันตัวอยู่บ้านในพื้นที่เ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
 
   
   
 


อบต.ศรีพราน โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีพราน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท. ถ51-004 ซ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไชโย จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (เล่มจริง) โดยว [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไชโย ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(วัสดุคงทน) สายดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ม่วงเตี้ย จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ถูกกักกันตัวอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการช่วงโควิด 19 จ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.บางจัก ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.คำหยาด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณหน้าบ้านนางสมใจ น้อยพิทักษ์ ถึงนานายมา [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.อบทม โทรทัศน์ LED Blackinght พร้อมติดตั้ง รีซีฟเวอร์จานดาวเทียม จำนวน ๑ ชุด [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเชียง โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีพราน โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีพราน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 1-2 จำนวน 30 แห่ง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีพราน โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีพราน โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.บางจัก จ้างโครงการรื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคันคลองทางควาย โด [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.บางจัก จ้างโครงการรื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางคันคลองชอนตะวัน โ [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.บางจัก จ้างโครงการรื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นทางเข้าอบต.บางจัก โดย [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.คำหยาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.คำหยาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองทิ้งน้ำหนองแขมถึงเขตติดต่อตำบลยางซ้าย หมู่ที่ [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.คำหยาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองทิ้งน้ำหนองแขมถึงเขตติดต่อตำบลยางซ้าย หมู่ที่ [ 22 ก.ย. 2564 ]ทต.แสวงหา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 5 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ (4 พ.ค. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 0  
 
   
 
 
  สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.แสวงหา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
  Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
   
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 198  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 196  
คำแนะนำการร้องเรียน [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลแสวงหา (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
   
 
 
 
 
     
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 โทร : 0-3563-2074-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแสวงหา
จำนวนผู้เข้าชม 7,195,662 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1946-9698
 

facebook
ทต.แสวงหา

facebook
ทต.แสวงหา
ทต.แสวงหา