หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแสวงหา
Sawangha Municipality
 
 
นายสมหมาย ไกรลักษณ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่สำคัญ คือ ข้าว มะม่วง เห็ดฟาง เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอแสวงหาเป็นที่ราบลุ่ม
เหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม อำเภอแสวงหาไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ใช้น้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน
เป็นหลัก
 
ภูมิอากาศ
   
สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อยแบบฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุพธ
  มีวัด จำนวน 1 แห่ง คือ วัดแสวงหา
 
ขนบธรรมเนียมฯ
   
ประเพณีและงานประจำปี
  ประเพณีตัดบาตรในวันขึ้นปีใหม่
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันออกพรรษา
  ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางรัฐพิธี และราชพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น
  ประเพณีลอยกระทง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มีหนวดแผนโบราณ
  การจักสาน งานประดิษฐ โดยเฉพาะการทำเกสรดอกไม้ เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ
  การทำอาหาร
 
การศึกษาในชุมชน
 
ในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา
มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
และสังกัดเทศบาลตำบลแสวงหา 1 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลแสวงหา      
  คลินิกรักษาโรคทั่วไป จำนวน 2 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
  สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
ความปลอดภัยในชุมชน
   
  เทศบาลตำบลแสวงหาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตชุมชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 โทร : 0-3567-2074 ต่อ 5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแสวงหา
จำนวนผู้เข้าชม 274,682 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3567-2074
ต่อ 5