x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม  
ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี   ประจำปั พ.ศ.2559  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
 
แผนการดำเนินงาน
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                  นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

         ประจำปี 2559      
         
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ    ประกาศผลสอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Network Camera    
สำนักปลัดเทศบาล   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ชุมชนร่วมใจ  
กองคลัง   บ้านในสามัคคี หมู่ที่ 3 และชุมชนดอกบัวหลวง หมู่ที่ 4 เทศบาลตาบลแสวงหา    
  (สอบราคาครั้งที่ 2)  
     
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีปีใหม่
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557   ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2558      เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ประเพณีปีใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   ระหว่างวันที่ 19 - 31 ธันวาคม 2558   ข้าวโพดมีคุณ
    ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา    
       
more >>>
       
สมุดเยี่ยม  

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร    
  อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559
    โดยมีท่านฐิติลักษณ์   แสงงาม นายอำเภอแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เป็นประธานและส่วนราชการพร้อมประชาชนร่วม   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    กิจกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนาม   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    กีฬาอำเภอแสวงหา    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
          ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
   

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ "ย้อนยุควันวาน"

  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    "ต้อนรับปีใหม่ ย้อนยุควันวาน" ประจำปี 2559 มีการแสดง   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    กลองยาวของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา และ    
    การแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค ในวันที่ 1 มกราคม 2559    
    ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา    
         
           
   

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

  ข่าวสารหนังสือพิมพ์
   
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
          
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก  
    แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีท่านสุรเชษ นิ่มกุล         
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
    พิธีเปิด และส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก                             
   

อาทิตอบคำถาม มอบของขวัญ พร้อมเครื่องเล่นและ

 
    อาหารให้กับเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ บริเวณ                     
    สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
     
  โทรทัศน์
                      
         
         
                      
         
         
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th